Osnovan Fakultet za sport

| 17. apr 2013. 23:45|0 komentara

Fakultet za sport u Beogradu je nova, privatna visokoškolska ustanova u obrazovnom sistemu Republike Srbije, u sklopu integrisanog univerziteta „Union-Nikola Tesla“, sa svojstvom pravnog subjekta. Osnovan je sa ciljem da najboljem srpskom brendu, a sport to bez sumnje jeste, da novu dimenziju. Kao prva visokoškolsaka ustanova te vrste u regionu, Fakultet za sport u Beogradu,

17. apr 2013. 23:45