“Nije pošteno u košarci optuživati samo trenere za neuspeh. Ako uporedite Zvezdu sada i pre tri godine treba istaći zasluge ljudi koji su to uspeli da naprave, a da im želim da dobijaju naravno da ne želim.”