„Istina je da sam bio u policiji, ali nije bilo optužbi i prijava. Nije bilo reči o tome da je neko nekoga slao na mene. Bio sam zbog mnogih stvari, ali nikoga nisam prijavio“