“Želim da se zahvalim publici koja je u jednom, uslovno rečeno, kriznom trenutku, a mislim tu na povrede igrača, te dolaskom rivala najmanje atraktivnog po imenu, ispunila Arenu. Zaista im dugujemo zahvalnost, mnogo su nam pomogli.”