UO ASS

U prostorijama kompanije Comtrade održana je sednica Upravnog odbora Atletskog saveza Srbije (ASS) na kojoj je donet niz odluka.

Čelnici ASS-a su doneli odluku o pokretanju inicijative za izmenu uredbe Ministarstva omladine i sporta o nacionalnim priznanjima. Na sednici je doneta odluka i pokretanju postupka za pripremu Izborne skupštine ASS-a u aprilu mesecu. Upravni odbor je kao svog kandidata predložio dosadašnjeg predsednika Veselina Jevrosimovića.


Upravi odbor ASS-a doneo je odluku o usvajanju etičkog kodeksa ponašanja sportista, kao i odluku o usvajanju pravilnika o licenciranju spotrskih stručnjaka,  o visini honorara trenera kandidata za nastup na velikim medjunarodnim takmičenjima u 2013.godini.