Crveni karton u fudbalu označava da igrač kome je pokazan mora da: