“Odlučio sam da na kraju postavim odbranu 1-3-1 na kraju, verovao sam da ćemo se odbraniti iako moje ekipe najčešće prave faulove u takvim situacijama. Pored toga, verovao sam da će pre svirati njima faul, nego nama u onom preostalom delu nakon toga.”