“Izuzetno je dobro da smo napravili prvi od važnih koraka ka konsolidaciji kluba. U Džajiću smo dobili dobrog kandidata za predsednika, reći ću čak i predsednika. To je najbolja polazna tačka od koje će dalje teći sprovođenje celog procesa koji smo započeli.”