wada_maputoballs

Svetska anti-doping agencija (Wada) saopštila je danas da je  Izvršni odbor te organizacije u Montrealu raspravljao o već   najavljenom pooštravanju suspenzija za korišćenje nedozvoljenih  supstanci.

Izvršni odbor ove agencije preispitivao je u Montrealu treći  nacrt predloga antidoping kodeksa, koji će u Johanesburgu na  Svetskoj konferenciji o dopingu u sportu od 12. do 15. novembra  biti podnet na usvajanje.


Agencija je u novembru prošle godine najavila pooštravanje kazni  za teške prekršaje, tačnije da će suspenzije biti povećana sa dve  na četiri godine, kao i da se neće odnositi samo na sportiste,  već i na trenere i drugo pomoćno osoblje.