“Za pobedu je trebalo da se slože neke kockice. Oni da imaju loš dan, a mi da budemo u najboljem mogućem momentu. Nije se desilo ni jedno ni drugo.”