„Imala sam teške trenutke tokom karijere. Posebno pamtim 2010. godinu kao izuzetno lošu za mene. Sećam se da sam mami jednom prilikom rekla da nisam sigurna da više želim da igram tenis. Tako sam se osećala, ali sam krenula od početka, setila se koliko volim ovaj sport. Ti porazi i teški trenuci su me učinili jačom”, rekla je Ana Ivanović