0
Domaći fudbal

Fudbal Super liga season 2013-2014 Crvena Zvezda v Jagodina Nenad Milijas and Dusko Dukic Beograd, 17.08.2013. foto: Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

FUDBALSKI SAVEZ JE DONEO ODLUKU: Predsedniku Jagodine određena kazna za fizički napad na Duška Dukića!

HotSport
Objavljeno: 15.12.21 u 21:38

Incident se dogodio u novembru na utakmici Srpske lige Istok!

-Disciplinski sudija FS RIS Ivan Nikolić, razmatrajući Disciplinsku prijavu Komesara za takmičenje Srpske lige Istok protiv Milanović Vladice, predsednika FK „Jagodina“ iz Jagodine, na sednici održanoj dana 13.12.2021. godine, doneo je sledeću O D L U K U:

1. KAŽNJAVA SE Milanović Vladica, predsednik FK „Jagodina“ iz Jagodine, novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 dinara zbog prekršaja iz čl. 54 Disciplinskog pravilnika FS Srbije učinjenog nesportskim ponašanjem na utakmici Srpske lige, FK „Jagodina“ iz Jagodine – FK „Jedinstvo“ iz Paraćina, odigranoj u Jagodini.

2. OBAVEZUJE SE FK „Jagodina“ iz Jagodine, da novčani iznos kazne iz tač. 1 ove Odluke uplati na tekući račun Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravosnažnosti ove Odluke shodno čl. 9, 10, 51 Disciplinskog pravilnika FS Srbije, kao i da pisani dokaz o izvršenoj uplati dostavi FS RIS.

O b r a z l o ž e nj e

Komesar za takmičenje Srpske lige Istok podneo je Disciplinsku prijavu protiv Milanović Vladice, predsednika FK „Jagodina “ iz Jagodine zbog učinjenog prekršaja iz čl. 54 Disciplinskog pravilnika FSS..

Disciplinski sudija je razmatrio prijavu i zaključio da ima mestu pokretanju postupka protiv Milanović Vladice, te je od imenovanog zatražio da se izjasni na navode iz podnete prijave, a što je isti i učinio u predviđenom roku.

Prostepeni disciplinski organ je na jasan, nedvosmislen i nesumnjiv način utvrdio činjenično stanje da se učinilac disciplinskog prekršaja neovlašćeno našao u terenu za igru kojom prilikom se ponašao protivno odredbama Kodeksa o ponašanju.

Disciplinski sudija je cenio navode iz pisanog izjašnjenja, ali iste nije prihvatio, jer su usmereni na svesno umanjenje krivice i negiranje odgovornosti.

Članom 54. Disciplinskog pravilnika FS Srbije propisano je da ko se nesportski ponaša prema igraču svog ili protivničkog tima, sudiji, fudbalskom radniku, rukovodstvima fudbalskih organizacija i gledaocima, za vreme igre, posle igre na igralištu ili van njega, a u vezi sa fudbalskim sportom kazniće se fudbalski radnici: opomenom, novčanom kaznom i zabranom vršenja funkcije od 3 do 12 meseci.

Prilikom izricanja kazne cenjene su sve okolnosti, a pogotovo težina učinjenog disciplinskog prekršaja, njegove posledice, stepen odgovornosti disciplinskog prekršioca, kao i ranije ponašanje i držanje posle izvršenog disciplinskog prekršaja, te sve druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca.

Disciplinski sudija smatra da je ovako izrečena kazna srazmerna težini učinjenog prekršaja, da će ostvariti punu svrhu kažnjavanja, vaspitno delovati na kažnjenog i istovremeno preventivno delovati, kako na kažnjeno lice, tako i na ostale fudbalske radnike da ne čine ovakve ili slične prekršaje.

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti žalba, Komisiji za žalbe FS RIS u roku od 48 časova od dana prijema odluke na zvaničnoj adresi elektronske pošte fudbalskog kluba, uz dostavljanje dokaza o uplati propisane takse. Žalba se podnosi preko ove Komisije.

DISCIPLINSKI SUDIJA FS RIS
Ivan Nikolić s.r.

0
0

0 Komentara

Ostavi komentar

Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi ili povodom nečije seksualne opredeljenosti neće biti objavljeni.

Unesite pojam i stisnite enter