Nakon snimka koji je izašao u javnost na kom se vidi da sudija meri hitac, suprotno od pravila, Atletski savez Srbije odlučio je da pokrene disciplinski postupak. Sudije su imale rok od pet dana da dostave izjave o samom događaju.

Danas je održana disciplinska komisija ASS na kojoj je doneta odluka da se sudiji koji je merio bacanje koplja odredi dvogodišnja suspenzija, a njegovom kolegi šest meseci.


– Atletskom sudiji Zoranu Kresojeviću iz Sremske Mitrovice izriče se disciplinska mera zabrane obavljanja službene dužnosti u Atletskom savezu u trajanju od dve godine. On je bio sudija koji je bio direktno na merenju – rekla je predsednica Disciplinske komisije Dijana Ištvanović.

Drugi sudija Dragan Sekulić prošao je sa blažom suspenzijom, on je bio glavni sudija na disciplini bacanja koplja, a njemu se izriče disciplinska mera zabrana obavljanja službene dužnosti u ASS u trajanju od šest meseci.

Prema pravilniku, sudije imaju pravo žalbe osam dana, posle čega će zasedati Upravni odbor koji bi trebalo da donese odluku o priznavanju rezultata.