“Transformacija sporta u cilju određivanja vlasništva je jedni način da sport u Srbiji preživi. Potrebno je da budemo svesni da je sport, pogotovo fudbal, više od sportskih manifestacija. Jednom rečju, to je industrija. Naši profesionalni klubovi neminivno treba da budu društva kapitala, a da bi se to dogodilo mora da usledi transformacija, odnosno privatizacija”, kazao je Čović.