„Obaveštenje za filmofile-Maratonci, sa glavnim glumcem Borom Todorovićem, trčaće jos jednu godinu po dvoranama bivše SFRJ i Mađarske.“