„Tačno je da sam napustio Voždovac u kojem mi je bilo prelepo u prethodnom periodu i žao mi je što idem, ali je došlo do mimoilaženja u vizijama daljeg napretka kluba. Tražio sam da ekipa bude adekvatno pojačana kako bi ekipa bila hit proleća što nije ispunjeno. Prelazim u jedan od najorganizovanijih klubova u Srbiji sa čijim čelnicima sam se lako dogovorio“ić.