“Nije bilo sukoba sa igračima. Imali smo razgovor gde im je jasno rečeno kako ćemo funkcionisati u narednom periodu. Ne mogu igrači da vode klub. Mora se napraviti sistem, mora se znati ko šta radi i ko za šta odgovara. Klub se organizaciono mora podići na viši nivo”.