“Ne interesuje me taj čovek (sudija Bogdanović), ne znam ni zašto sam ga štitio, ne mogu ni da se bavim takvim osobama. On u stvari nije osoba, on je ispod ljudskog nivoa. Sudija je generalno uneo nervozu u utakmicu, bilo je puno kartona, nije bilo organizacije na terenu. Ako je ovako trebalo da se završi onda neka se završi.“