“Vidim da se iz centara moći pitaju ko će biti predsednik kluba. Da se ja pitam to bi bili Moca Vukotić, Milutin Šoškić ili Miša Tumbas… Ali, niko sa starne to neće odrediti friziranjem štampe.”