“Divac tada nije uradio ništa što ne bih i ja. Mi smo tada imali 22 godine. Nije nas interesovala politika i sve što se dogadalo u pozadini. Mi smo jedino želeli da budemo prvaci sveta. I da se meni približio neko sa srpskom, italijanskom ili bilo kojom drugom zastavom, uradio bih istu, potpuno istu stvar kao Vlade.”