“Ova poreska blokada je primer koliko su ujednačeni kriterijumi. Interesantno je da su Zvezdini dugovi u trenutku podnošenja plana reorganizacije i odlaska u stečaj svedeni na dva i po odsto prave vrednosti, iako država uvek naplaćuje sto odsto, i to u roku od tri godine. Partizan traži reprogram poreskog duga i eliminisanje kamata, jer je javno dobro i veoma uspešno predstavlja Srbiju. To je obrazloženje zbog kojeg je Zvezdi poreski dug sveden na dva i po odsto.”