“Svaka situacija dovodi do prednosti ili slabosti, ali to što ste rekli nije odlučujuće. Ali, zbirni efekat više elemenata dovodi tim do prednosti. Samo jedna stvar ne može biti odlučujuća za krajnji ishod”