“Što se tiče Crvene zvezde, njoj se spočitava da duguje 474.800 dinara. I, ono što nije sporno, Zvezda će ujutru platiti 73.600 dinara. Ovih 401.200 je sporno, mi to ne možemo da platimo. Ne zato što ne želimo, već jer ne možemo, jer nemamo adekvatnu dokumentaciju na osnovu koje možemo da izvršimo plaćanje. Nama to neće priznati sud.”