“‘Srpski narod nikada nije bio niti će biti rasistički! Naša istorija o tome svedoči, a ponašanje gledalaca kao reakcija na poraz i tuču aktera utakmice se ne sme poistovetiti s jednim od najvećih zala modernog doba.”