atletika

Atletski savez Srbije je 8. decembra 2013. godine domaćin jednog od najvećih takmičenja, jubilarnog 20. SPAR Evropskog prvenstva u krosu.

ASS već godinu dana naporno radi na organizaciji ovog velikog događaja. Danas su u Beograd doputovali predstavnici Evropske atletske federacije kako bi proverili napredak organizacije : koordinator krosa Bernadet Brenger, menadžer logistike Biljana Daničić i menadžer komunikacije Džejms Muligan.


Posle celodnevnih sastanaka Bernadet Brenger je izrazila zadovoljstvo radom lokalnog organizacionog odbora i ljudstvom koje je Atletski savez Srbije imenovao za organizaciju takmičenja. Predstavnici dve federacije su zajednički dogovorili dalju dinamiku organizacije Evropskog prvenstva u krosu.