Panatinajkos – Skoda Ksanti 1, kvota na pobedu domaćina iznosi 1,63