Sa Majom Ognjenović razgovarali smo o njenoj karijeri, reprezentativnim uspesima i ponekom neuspehu. Saznali smo koji su joj planovi za budućnost, kao zašto joj je Tokio omiljeni grad.