“Kaka nam je doneo mnogo novca. Kada smo toliko uložili, znali smo da će nam se vratiti. Sa ekonomske tačke gledišta, odlično smo prošli.”