Evropska konvencija atletskih saveza održava se u Talinu

| 12. okt 2013. 13:20|0 komentara

U Talinu se od 10. do 13.oktobra održava Evropska konvencija. Predstavnici Srbije na konvenciji su Dragutin Topić, Predrag Momirović i Dragiša Kuzmanović. Prvog dana konvencije održan je sastanak balkanskih zemalja, gde je odlučeno da će u balkansku federaciju biti primljene tri nove zemlje: Slovenija, Kipar i Gruzija, određeni su domaćini balkanijada u 2014. godini, kao

12. okt 2013. 13:20