Plivanje za Časni krst

BOG SE JAVI: Za krst časni i slobodu zlatnu

Plivanje za Časni krst kao jedan od rituala prilikom proslave jednog od 15 najvećih hrišćanskih praznika – Bogojavljenja, obnovljen je u Srbiji devedesetih godina nakon što je komunizam prekršten u socijalizam, a narod masovno počeo da se vraća veri i crkvi.