– Priznajem poraz, mislim da je jedino rešenje za srpski sport privatizacija. Nemoćan sam to da rešim, jer sam potpuno sam po tom pitanju. Niko ne sme da im kaže ništa, jer se svi plaše šta će neko da im kaže na sledećoj utakmici. Na to sam se samo nasmejao. Na to bih mogao da odgovorim pitanjem koje bi bilo neučtivo i zato neću to da učinim – rekao je Vučić.