-Srbija mora da krene od nule, da sagledamo stvari kakve jesu, jasno je da nemamo kvalitet da napravimo nešto više. Treba napraviti plan šta treba raditi u narednih deset godina, kao što sve reprezentacije rade, uzećemo primer Belgije, koje se sada svi boje – rekao je Matić.