– Unapred se zahvaljujem Olimpijakosu, jer ne želim da slušam ponudu, ako me budu pozvali. Moj menadžer je dobio zadatak da objasni moje razloge zašto ne mogu da prihvatim angažman i da uopšte ne sluša detalje te ponude.