‘Ljudi pa je li to moguće’ reči su kog legendarnog komentatora?