Smatram da je Mihajlović trebalo da bude strpljiviji i završi svoju reprezentativnu priču. Imao je veliku šansu, sad će neko drugi da ubire plodove njegovog rada. Mihajlovića, nažalost, niko se setiti neće. Šteta.