„To je jedna obimna i sveobuhvatna kampanja koja se tiče najpopularnijeg sporta, fudbala, i koju otvoreno vodi Crvena zvezda. Znajući ko to vodi, ne možemo verovati da je za opšte dobro srpskog sporta i fudbala, već postavljanje dugoročnih temelja za vladavinu Crvene zvezde“