Untitled

Da vam je neko rekao da u nekom selu u Africi postoji žena koja ume ovako da žonglira gledali biste ga zbunjeno i bili spremni da stavite „kuću“ na opkladu da to nije istina…