Komentar “Dok je lopta u vazduhu da vam saopštim spisak timova” pripada: