„Nisam zabrinut u vezi sa svojim poslom. Moram da napomenem da nemam nameru da dajem ostavku, jednostavno nisam dete“