„Ovo sa sudijama… ne znam čemu vodi. Oni ne znaju da lopta može da se doda iza čeone linije protiv presinga, dva igrača su bila izašla. Na dreku publike je reagovao, dao aut, a kada sam ja počeo da skačem dobio sam tehničku.“