„Lopta je proletela paralelno sa ibarskom magistralom“ rekao je: